Óvodánkról

BEMUTATKOZÁS

Óvodánk, a Monori Petőfi Óvoda Monor szívében, a vasútállomás közelében helyezkedik el. Óvodai felvételi körzetünk is jellemzően a város közepe felé terül el. Nem gyermekintézménynek épült, csak 1977 óta működik óvodaként. Az épület bővítése, felújítása kapcsán 2014. szeptemberétől az óvodában négy csoportszoba kapott helyet. Óvodánk - családias jellegéből adódóan is - az érzelmi nevelés fontosságát és az egészséges életmód, életvitel szokásainak kialakítását hangsúlyozza nevelőmunkájában. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink érzelmileg kiegyensúlyozottak legyenek, érzelmileg biztonságban érezzék magukat, hiszen ez fejlődésük alapja. Igyekszünk minél többféle, változatos tevékenységbe bevonni óvodásainkat, hiszen valljuk, hogy, tevékenységeken keresztül lehet eredményesen fejleszteni gyermekeinket, úgy, hogy később képessé váljanak iskolai feladataik ellátására. A kitűzött nevelési célokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységének és képességeinek figyelembe vételével, egyéni adottságaikból kiindulva valósítjuk meg.
Óvodánkban nyitástól zárásig, tehát a teljes nyitvatartási időben, óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Minden óvodapedagógus a családias, szeretetteljes, derűs óvodai légkör kialakítását tartja legfontosabb feladatának. Az óvodapedagógusi párok együttműködésében, az óvodapedagógusok – dajkák kapcsolatában is törekszünk a feladatorientáltság, segítőkészség, jó kommunikációs összhang megteremtésére. A csoportvezető óvodapedagógusok folyamatosan tájékoztatják a dajkát a csoport nevelő munkájával kapcsolatos feladatokról, hiszen a dajka együtt tevékenykedik a csoporttal.